Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij cookies
Menu mobilne
Publikacje Instytutu Zachodniego

46 ministrów spraw zagranicznych w obronie praw człowieka, praworządności i Ukrainy na jubileuszu 75-lecia Rady Europy

#Rada Europy # CoE #praworządność #wojna w Ukrainie

Świętując 75. rocznicę powstania Rady Europy, potwierdzamy nasze zaangażowanie w dążenie do pokoju, propagowanie zasad multilateralizmu i wspieranie współpracy na scenie europejskiej i globalnej”, zadeklarowali ministrowie spraw zagranicznych 46 państw członkowskich Rady Europy w Strasburgu na posiedzeniu Komitetu Ministrów z okazji 75-lecia powołania do życia Rady Europy (Council of Europe - CoE, 16-17.05.2024 r.).

W deklaracji Komitetu Ministrów podkreślone zostało wyjątkowe znaczenie, jakie dla ochrony praw człowieka i podstawowych wolności oraz praworządności i demokracji ma Rada Europy i działające w jej ramach mechanizmy ochrony praw jednostek, w tym Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z 1950 r. (zwana Europejską Konwencją Praw Człowieka) oraz powołany na jej podstawie Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu. „W ciągu naszej siedemdziesięciopięcioletniej historii państwa członkowskie wypracowały skuteczne mechanizmy współpracy, których kulminacją było ustanowienie niespotykanej wspólnej przestrzeni prawnej opartej na systemie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Dziś Rada Europy jest czołową organizacją praw człowieka na kontynencie, zrzeszającą około 700 milionów ludzi i umożliwiającą im godne życie w wolnych i demokratycznych społeczeństwach, jednocześnie pociągając rządy do odpowiedzialności za nieprzestrzeganie ich zobowiązań w zakresie praw człowieka”,  stwierdzili ministrowie w deklaracji.

Ministrowie przyjęli szereg decyzji wspomagających implementację zasad z Reykjaviku (przyjętych na 4. Szczycie Głów Państw i Szefów Rządów CoE, 16-17.05.2023 r.) dotyczących wzmacnia fundamentalnych dla Europy zasad i wartości oraz adekwatnej odpowiedzi na współczesne wyzwania, w tym odnośnie do wojny w Ukrainie, zagrożenia dla Gruzji i konfliktu między Armenią i Azerbejdżanem. Wsparli suwerenność, niezależność i integralność terytorialną państw członkowskich CoE. Wezwali Rosję do „natychmiastowego, całkowitego i bezwarunkowego wycofania swoich sił i sprzętu wojskowego z całego terytorium Ukrainy, Gruzji i Republiki Mołdawii”.

Za ważną należy uznać decyzję podjętą w sprawie Rejestru Szkód Wyrządzonych Agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę (2.04.2024 r. uruchomiona została platforma składania wniosków). Rejestr ten jest zalążkiem planowanego kompleksowego międzynarodowego mechanizmu odszkodowawczego. Ministrowie wsparli także działania na rzecz powołania Specjalnego Trybunału ds. Zbrodni Agresji przeciwko Ukrainie, aktywność Grupy Konsultacyjnej ds. Dzieci Ukrainy i Międzynarodowej Koalicji na rzecz Powrotu Ukraińskich Dzieci. (J. Dobosz-Dobrowolska)

https://www.coe.int/en/web/portal/-/lithuania-takes-over-presidency-of-committee-of-ministers-1

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680afb209

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=0900001680afa9e7


Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640